Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông vừa ba hành Kế hoạch phát triển du lịch huyện Tam Nông năm 2019, với mục tiêu đón trên 160.000 lượt khách du lịch.

Ngoài mục tiêu lượng khách, huyện sẽ nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm đặc thù của huyện; duy trì và phát triển loại hình du lịch cộng đồng và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội quán Du lịch, thu hút các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia; hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân tham gia phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp xanh, trải nghiệm làng nghề; tập trung phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện đề ra nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện gồm: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Du lịch như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch về phát triển du lịch huyện Tam Nông, giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  Duy trì hoạt động Hội quán Du lịch Tràm Chim, góp phần nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát chất lượng dịch vụ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, đánh giá lại chất lượng phục vụ…

Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch như tham gia các Hội chợ, sự kiện du lịch, tham quan, học tập các mô hình du lịch trong và ngoài nước nhằm học hỏi kinh nghiệm và quảng bá du lịch của huyện. Lồng ghép hoạt động quảng bá các sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu sở hữu trí tuệ vào các chương trình xúc tiến du lịch và xây dựng hình ảnh địa phương.

Đồng thời, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch như duy trì và phát triển một số mặt hàng như: Khô cá lóc Phú Thọ; Kiệu, Khoai môn Phú Hiệp; các sản phẩm từ Sen Phú Cường; Gạo tím than, Gạo thơm nút Tam Nông, Gạo RVT,… khuyến khích phát triển các làng nghề nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm liên quan đến các làng nghề; tiếp tục hoàn thiện và phát triển Chương trình du lịch trải nghiệm mùa nước nổi tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Hỗ trợ hộ dân các xã Vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, tạo điều kiện phát triển thành điểm tham quan du lịch vệ tinh gắn kết với du lịch Vườn Quốc gia Tràm Chim để thu hút khách.

Ngoài ra, huyện sẽ chú trọng công tác đào tạo nhân lực, công tác đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, công tác xã hội hóa, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch như tập trung kêu gọi đầu tư và ưu tiên các hạng mục còn yếu và thiếu như ẩm thực, lưu trú, quà lưu niệm, khu vui chơi – giải trí, thể dục – thể thao…mang lại hiệu quả thiết thực, phát triển bền vững…/.

Nguyễn Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese