Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2683/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2021 về Kế hoạch Hội thảo khoa học: “Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt. Mỗi năm lượng chất thải nhựa sử dụng một lần do con người thải ra trên phạm vi toàn cầu đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất, trong đó 13 triệu tấn chất thải nhựa sử dụng một lần đổ ra đại dương. Việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần khó phân hủy nhất là túi nylon, ly nhựa, ống hút nhựa… đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là rác thải từ sản phẩm nhựa dùng một lần là vấn đề thực sự đáng báo động, đã, đang và sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái ở nước ta.

Hưởng ứng phong trào chống chất thải nhựa trên toàn quốc của Chính phủ, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) các cơ quan, tổ chức quản lý đã thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chống chất thải nhựa triển khai tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, “nói không với rác thải nhựa”. Các công tác tuyên truyền vận động giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa ở các điểm du lịch, khu di tích và lễ hội cũng được các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện và đạt được những kết quả trong thực tế. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa sử dụng một lần ở các khu di tích, sau khi các lễ hội diễn ra. Các hoạt động tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL chưa thật sự mạnh mẽ và thu hút. Với thực trạng đó, nhằm đẩy mạnh chất lượng và hiệu quả việc giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa, sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường của vùng ĐBSCL tại các khu di tích và lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Thời gian: Ngày 08/12/2021

Hình thức tổ chức:

– Trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh;

– Trực tuyến trên nền tảng Webinar.


Lễ hội Gò Tháp được tổ chức vào tháng 3 và tháng 11 Âm lịch là dịp để giới thiệu đến du khách gần xa những nét đẹp văn hóa truyền thống của mảnh đất sen hồng

 Mục đích của hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia khoa học, các nhà quản lý, đại diện các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch, đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, thể thao và du lịch vùng ĐBSCL trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm, chia sẻ hiện trạng, những khó khăn hạn chế và đề xuất các giải pháp trong việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL. Hội thảo tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Thực trạng về việc sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL;

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL;

Yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ quản lý, người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL;

Vai trò của các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo đối với việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL hiện nay;

Vai trò của cộng đồng địa phương với việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL hiện nay;

Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và các địa phương trong cả nước đối với việc triển khai, thực hiện việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL.

Đồng thời, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu việc tổ chức Hội thảo phải đảm bảo nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19 theo yêu cầu của Chính phủ và các địa phương.

Nguồn: QĐ 2683/QĐ-BVHTTDL

-Phòng Thông tin, Thị trường-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese