Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch năm 2018 nhằm từng bước chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, khu di tích, điểm tham quan du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ, góp phần tạo ra sức cạnh tranh cho du lịch Đồng Tháp trong thời gian tới.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung đào tạo các ngành nghề mà doanh nghiệp du lịch, khu di tích, điểm tham quan du lịch, các cơ sở lưu trú, các địa phương đang cần để tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách, đồng thời quan tâm, bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng cho cộng đồng dân cư các địa phương, giúp người dân nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của phát triển du lịch trong phát triển kinh tế, xã hội.

Dự kiến trong quý 2, quý 3/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức 04 lớp đào tạo cho cộng đồng tại các điểm tham quan du lịch cộng đồng trên địa bàn Tỉnh như: tập huấn kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm, tập huấn kiến thức về kỹ năng giao tiếp – chăm sóc khách hàng và quy trình đón tiếp và phục vụ khách, tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển dịch vụ du lịch tại điểm tham quan du lịch cộng đồng, tập huấn kiến thức, kỹ năng tiếp thị quảng bá sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm cho các làng nghề thủ công, vườn cây ăn trái.

Đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ, công chức xã phường thị trấn và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức 07 lớp tập huấn gồm: Tập huấn kiến thức và kỹ năng xây dựng sản phẩm du lịch, kỹ năng nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm, kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch, tập huấn kiến thức về nghiệp vụ du lịch cho các thuyền viên, lái xe và người phục vụ trên xe vận chuyển khách du lịch, nâng cao nghiệp vụ quản lý khách sạn vừa và nhỏ, kỹ năng nghiệp vụ phục vụ bàn, kỹ năng nghiệp vụ phục vụ buồng.

Lâm Tân Thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese