Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa  làm nền tản và động lực để phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa” năm 2018.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực di sản văn hóa, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương; kêu gọi nguồn lực xã hội hóa góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; phê phán những hành vi xâm hại di tích, lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản để trục lợi hoặc những hành vi trái với pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục; vận động nhân dân tự giác, tích cực bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khu, điểm di tích; Thực hiện nếp sống văn minh khi tham dự các hoạt động lễ hội tại các khu di tích…

Việc tuyên truyền lưu động sẽ được thực hiện dưới hình thức cổ động trực quan, biểu diễn ca múa nhạc, tiểu phẩm tại các điểm di tích, các lễ hội tiêu biểu; kết hợp triển lãm hình ảnh về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội; tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở tại các di tích lịch sử văn hóa trọng điểm trong thành phố Cao Lãnh, huyện Lấp Vò, huyện Châu Thành, thị xã Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp

Việc tuyên truyền lưu động trong công tác bảo tồn di sản sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi, ứng xử có văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh khi tham dự các hoạt động lễ hội tại các khu di tích; gắn kết bảo tồn và phát huy di sản văn hóa làm nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nguyễn Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese