Theo Kế hoạch số 72/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp vừa mới ban hành về việc tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch 2017, các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch và Kế hoạch tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng năm 2018.

Dự kiến Hội nghị diễn ra vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp.

Thông qua Ban Tổ chức; Hội nghị sẽ triển khai các văn bản: Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Thông tư 33/2018/TT-BTC và Thông tư 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, Tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở lưu trú du lịch, Tiêu chuẩn Nhà nghỉ du lịch, Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Bên cạnh đó, thành phần tham dự Hội nghị sẽ là các khu di tích, điểm tham quan du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác và Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; nhằm mục đích để các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ngành hiểu rõ những quy định, điều kiện, tiêu chuẩn kinh doanh du lịch, các dịch vụ du lịch khác và các nội dung cơ bản trong Kế hoạch tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng năm 2018, từ đó có nhận thức đúng đắn về du lịch và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Tại Hội nghị còn có các phiên thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp về những vấn đề vướng mắc mà các đơn vị gặp phải trong quá trình kinh doanh du lịch. Qua đó, sẽ có những đề xuất, giải pháp cụ thể và phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc trên nhằm thực hiện phát triển du lịch đạt hiệu quả.

Nguyên Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese