Đó là một trong những chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa được ban hành nhằm tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong mùa hanh khô năm 2019.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các khu di tích, điểm tham quan du lịch và đơn vị kinh doanh du lịch đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống cháy rừng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, khí hậu, không để phát sinh nguồn lửa ở những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy, nổ để chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa. Thực hiện chế độ cảnh báo PCCC rừng đúng qui định. Bố trí lịch trực nghiêm ngặt. Kịp thời phát hiện sớm các điểm cháy. Trường hợp xảy ra cháy, nổ phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, nhanh chóng sơ tán khách du lịch ra khỏi khu vực bị cháy, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho khách, CBCCVC, người lao động, tài sản của nhà nước và của chủ cơ sở tham quan, du lịch…

Đồng thời, các khu di tích, điểm tham quan du lịch, các doanh nghiệp du lịch lữ hành và các cơ sở lưu trú du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức cảnh giác, trách nhiệm cho cộng đồng dân cư, khách du lịch và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; chủ động rà soát lại kế hoạch PCCC tại đơn vị, bổ sung những chỗ khiếm khuyết, những điểm còn yếu; tổ chức chặt chẽ việc tự kiểm tra về nhân sự, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, phối hợp với Công an Tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ) và cơ quan kiểm lâm (đối với những nơi có rừng) tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị quản lý, kịp thời phát hiện và khắc phục các thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy để đối phó có hiệu quả khi có tình huống xấu xảy ra. Tăng cường bố trí lực lượng, trang thiết bị phòng, chống cháy nổ ứng trực xuyên suốt tại từng khu di tích, điểm tham quan du lịch.

Lâm Tân Thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese