UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Theo đó, trong năm 2021 Đồng Tháp tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, hạ tầng giao thông đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhằm thích nghi và ứng phó tốt với đại dịch Covid -19 và các rủi ro trong hoạt động du lịch. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế và người dân tham gia đầu tư phát triển du lịch; xây dựng và đưa vào khai thác các tour du lịch nông thôn cho học sinh, sinh viên, du khách thành thị như các chương trình:

Để thực hiện tốt “mục tiêu kép”, UBND tỉnh Đồng Tháp Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ du lịch, cho lực lượng lao động đang làm việc tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh để từng bước chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL trong hoạt động du lịch; các quy định về bảo vệ môi trường trong các khu di tích lịch sử – văn hóa, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng du lịch, điểm dừng chân,… Thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác, nước thải; bảo đảm an ninh, an toàn tài sản và tính mạng cho du khách./.

Nguồn: 157/KH-UBND

-Phòng Thông tin Thị trường-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese