Ngày 22/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký Quyết định 1755/QĐ-UBND-HC ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bộ tiêu chí hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn tại các cơ sơ lưu trú du lịch, khu di tích, điểm du lịch; doanh nghiệp du lịch, lữ hành, vận chuyển khách du lịch và cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, khách tham quan du lịch được xác định gồm: Người đã được tiêm 1 mũi vaccine đã qua 14 ngày; người chưa được tiêm vaccine phải có giấy xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm RT-PCR còn thời hạn theo quy định; người đã được tiêm 2 mũi vaccine và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối; người từng bị nhiễm SARS-CoV-2 đã được điều trị hồi phục (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).

Đối với tất cả cấp độ dịch, chỉ yêu cầu khách phải có giấy xét nghiệm đối với các trường hợp sau: Xác định, nếu khách đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 3, nếu có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ; xác định, nếu khách đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (đến từ khu vực phong tỏa).

Đối với cơ sở lưu trú du lịch, khu di tích, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch, có 04 nhóm tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 (tối đa là 20 điểm): (1) Cơ sở được quản lý an toàn, (2) Cơ sở phục vụ khách an toàn, (3) Điều kiện làm việc của nhân viên an toàn, (4) Tiếp đón khách an toàn.

Đối với hoạt động của doanh nghiệp du lịch, lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có 03 nhóm tiêu chí đánh giá, số điểm đánh giá tối đa là 15 điểm: (1) Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 an toàn, đưa, đón khách an toàn, (2) Điều kiện làm việc an toàn, (3) Điều kiện tổ chức chương trình du lịch an toàn.

Về yêu cầu chung, đối với địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2: Hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất; đối với địa bàn có dịch cấp độ 3: Hoạt động dưới 50% công suất; đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Ngừng hoạt động.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phổ biến áp dụng Bộ tiêu chí, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất việc thực hiện Bộ tiêu chí đối với các Doanh nghiệp, Cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch; công bố Bộ Tiêu chí trên Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp, Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cổng Du lịch thông minh của Tỉnh. Đồng thời, thông báo rộng rãi đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch biết thực hiện.

Sở Y tế hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất việc thực hiện Bộ tiêu chí đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên thông tin, tuyên truyền với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện. Hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong triển khai ứng dụng CNTT phục vụ phòng, chống dịch đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch.

Ngoài ra, giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đến tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quản lý biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Theo Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đơn vị đang trình UBND tỉnh kế hoạch về phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Để khách du lịch có thể an tâm đến Đồng Tháp, địa phương thực hiện theo phương châm “An toàn mới mở cửa – Mở cửa phải an toàn”. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, vận chuyển, khu di tích, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh được tổ chức lại các hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản thay thế văn bản hiện hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu UBND Tỉnh điều chỉnh Bộ tiêu chí cho phù hợp./.

Đính kèm Bộ tiêu chí

PH-Phòng TTTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese