Sáng ngày 15/6/2018, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch 2017, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực du lịch và những định hướng phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, Ông Ngô Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu đến từ các khu di tích, điểm tham quan du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Ngô Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng Hội nghị lần này triển khai sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực du lịch đến các khu di tích, điểm tham quan du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giúp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ngành hiểu rõ những quy định, điều kiện, tiêu chuẩn kinh doanh du lịch, qua đó thực hiện đúng quy định của pháp luật về du lịch.

Phó Giám đốc Ngô Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Ông Ngô Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giới thiệu những nét cơ bản của Luật Du lịch năm 2017, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Luật Du lịch năm 2017 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 với nhiều điểm mới và quan trọng. Luật Du lịch 2017 là lấy khách du lịch làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự đầu tư, phát triển của các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực du lịch. Đây là khung pháp lý quan trọng để quản lý chung tất cả các hoạt động liên quan đến du lịch, tạo động lực và môi trường thuận lợi thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô cũng như chất lượng.

Cùng với đó, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi một số vấn đề vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và triển khai thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực du lịch.

Lâm Tân Thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese