Ngày 08/12/2020, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 393/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội Đồng Nhân Tỉnh ban hành đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020 và Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hình minh hoạ

Theo đó, Nghị quyết 393/2020/NQ-HĐND sẽ kéo dài thời gian áp dụng nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND đến hết năm 2021.

 Đồng thời, Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh giao Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết 393/2020/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

Nguồn: 393/2020/NQ-HĐND

                                                            – Phòng Thông tin Thị trường –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese