Ngày 26/4/2017 UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định thành lập Khu Du lịch Tràm Chim trực thuộc Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Khu Du lịch Tràm Chim có chức năng tổ chức, thực hiện các hoạt động dịch vụ du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim và liên doanh, liên kết các tổ chức, cá nhân để khai thác và phát huy tiềm năng du lịch; kết hợp giữa phát triển du lịch sinh thái với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.

Khu Du lịch Tràm Chim là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở đặt tại khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh có trách nhiệm ban hành Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Du lịch Tràm Chim; thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí viên chức lãnh đạo, quản lý Khu Du lịch Tràm Chim theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Thành Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese