Thực hiện kế hoạch 71/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin Điện tử Du lịch Đồng Tháp xin giới thiệu đến quý bạn đọc toàn văn luật số 24/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Theo đó, Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

[embeddoc url=”http://www.dongthaptourism.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Luan-An-ninh-mang.pdf” download=”all”]

(Hoàng Kim)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese